Banner website

LƯỠI CƯA AOHO

SKU:
Danh mục: VẬT TƯ NGÀNH GỖ...
Liên hệ
Gọi: 0907.911.436 để được tư vấn và mua hàng.

lưỡi cưa aoho, luoi cua aoho, lưỡi cưa mâm aoho, luoi cua mam aoho, lưỡi cưa hợp kim aoho

LƯỠI CƯA HỢP KIM AOHO

 

110X1.5X20X30T

 

110X1.5X30X40T

 

125X1.6X20X40T

 

150X1.6X25.4X40T

 

150X1.6X25.4X60T

 

160X1.8X25.4X40T

 

160X1.8X25.4X60T

 

180X1.8X25.4X24T

 

180X1.8X25.4X40T

 

180X1.8X25.4X60T

 

200X2.0X25.4X40T

 

200X2.0X25.4X60T

 

200X2.0X25.4X100T

 

230X2.4X25.4X24T

 

230X2.4X25.4X40T

 

230X2.4X25.4X60T

 

230X2.4X25.4X80T

 

250X2.4X25.4X40T

 

250X2.4X25.4X60T

 

250X2.4X25.4X80T

 

250X3.0X25.4X100T

 

250X2.8X25.4X120T ( Cưa nhôm )

 

300X3.2X30X40T

 

300X3.2X30X60T

 

300X3.2X30X80T

 

300X3.2X30X100T

 

300X3.2X30X120T

 

350X3.2X30X40T

 

350X3.2X30X60T

 

350X3.2X30X80T

 

350X3.2X30X100T

 

350X3.2X30X120T

 

400X3.2X30X40T

 

400X3.2X30X60T

 

400X3.2X30X80T

 

400X3.2X30X100T

 

400X3.2X30X120T

 

450X3.2X30X40T

 

450X3.2X30X60T

 

450X3.2X30X80T

 

450X3.2X30X100T

 

450X3.2X30X120T

 
10.773633,106.574353