Banner website

LƯỠI CƯA FREUD

SKU: LƯỠI CƯA FREUD
Danh mục: LƯỠI CƯA MÂM FREUD...
Liên hệ
Gọi: 0907.911.436 để được tư vấn và mua hàng.

lưỡi cưa freud, lưỡi cưa hợp kim freud, lưỡi cưa mâm freud, lưỡi cưa đĩa freud

STT

MÃ SỐ

D

(mm )

B/b

(mm)

d

(mm)

Z

ĐƠN GIÁ

Lưỡi cưa cắt panel

 1.  

LU3D-0504A

300

3.2/2.2

30

96

0

 1.  

LU3D-0600 (low noise)

300

3.2/2.2

30

96

0

 1.  

LU3D-0900 (low noise)

350

3.5/2.5

30

108

0

 1.  

LI16M-BB3

100

2.8-3.6

22

12+12

0

 1.  

LI16M-AA3

120

2.8-3.6

20

12+12

0

 1.  

LI16M-AB3

120

2.8-3.6

22

12+12

0

 1.  

LI25M31-EA3

120

3.1-4.3

20

24

0

 1.  

LI25M31-EB3

120

3.1-4.3

22

24

0

 

STT

MÃ SỐ

D

(mm)

B/b

(mm)

d

(mm)

Z

 

ĐƠN GIÁ

 1.  

LU2C-0100

150

3.2/2.2

30(25.4)

48

0

 1.  

LU2C-0400

180

3.2/2.2

30(25.4)

56

0

 1.  

LU2D-0200

180

2.0/1.4

30(25.4)

56

0

 1.  

LP33M-CR3

182

1.7/1.3

25.4

40

0

 1.  

LU1H-0200

185

1.5/1.0

25.4

40

0

 1.  

LU2A-0800

200

3.2/2.2

30(25.4)

34

0

 1.  

LU2C-0600

200

3.2/2.2

30(25.4)

64

0

 1.  

LU1H-0400

200

1.5/1.0

30

60

0

 1.  

LU1H-0500

205

1.5/1.0

25.4

40

0

 1.  

LU2A-1700

250

3.2/2.2

30(25.4)

40

0

 1.  

LU1H-0700

250

2.5/1.6

30(25.4)

48

0

 1.  

LU2B-0700 (low noise)

250

3.2/2.2

30(25.4)

60

0

 1.  

LU2C-1101A

250

3.2/2.2

30(25.4)

80

0

 1.  

LU2C-1200 (low noise)

250

3.2/2.2

30(25.4)

80

0

 1.  

LU2C-1300 (low noise)

250

3.2/2.2

30(25.4)

100

0

 1.  

LU2A-1900

300

3.2/2.2

30(25.4)

36

0

 1.  

LU2A-2001A

300

3.2/2.2

30(25.4)

48

0

 1.  

LU2B-0901A

300

3.2/2.2

30(25.4)

60

0

 1.  

LU2B-0900 (low noise)

300

3.2/2.2

30(25.4)

60

0

 1.  

LU2B-1001A

300

3.2/2.2

30(25.4)

72

0

 1.  

LU2C-1401A

300

3.2/2.2

30(25.4)

96

0

 1.  

LU2C-1500 (low noise)

300

3.2/2.2

30(25.4)

96

0

 1.  

LU2C-1700 (low noise)

300

3.2/2.2

30(25.4)

120

0

 1.  

LU1F-0300

350

3.0

30

32

0

 1.  

LU2A-2800 (low noise)

350

3.5/2.2

30(25.4)

54

0

 1.  

LU1H-1200 (low noise)

350

3.0/2.2

30(25.4)

60

0

 1.  

LU2B-1400 (low noise)

350

3.5/2.5

30(25.4)

72

0

 1.  

LU2B-1600 (low noise)

350

3.5/2.5

30(25.4)

84

0

 1.  

LU2C-1901A

350

3.5/2.5

30(25.4)

108

0

 1.  

LU2A-3100 (low noise)

400

4.0/2.8

30(25.4)

48

0

 1.  

LU2A-3300 (low noise)

400

4.0/2.8

30(25.4)

60

0

 1.  

LU2B- 1900 (low noise)

400

4.0/2.8

30(25.4)

96

0

 1.  

LU2C-2100 (low noise)

400

4.0/2.8

30(25.4)

120

0

 1.  

LU2A-4100/3600

450

4.4/3.0

30(25.4)

66

0

 1.  

LCL5M-72002(low noise)

305

4.0/3.0

25.4

48

0

 1.  

LU1L-0700(low noise)

305

3.0/2.2

25.4

100

0

 1.  

LU1L-0800(low noise)

305

3.0/2.2

25.4

120

0

 1.  

LU1L-1000(low noise)

355

3.0/2.2

25.4

120

0

 1.  

LM08-0100

180

1.5/1.0

40

24

0

 1.  

LM08-1700

250

1.7/1.2

40

36

0

 1.  

LM08-2000

300

2.2/1.6

50

36

0

 1.  

LM03-0900

300

2.8/2.0

70

20+4

0

 1.  

LM04-0500

300

3.2/2.2

30

24+4

0

 1.  

LM04-1300

350

3.5/2.5

70

28+6

0

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan

LƯỠI CƯA MÂM FREUD

LƯỠI CƯA MÂM FREUD

Liên hệ: 0907.911.436

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0200

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0200

Giá bán:

631.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 0800

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 0800

Giá bán:

639.000₫

LƯỠI CƯA FREUD 380X4.8X60X72R

LƯỠI CƯA FREUD 380X4.8X60X72R

Liên hệ: 0907.911.436

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 1700

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 1700

Giá bán:

855.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0400

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0400

Giá bán:

832.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 1901A

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 1901A

Giá bán:

1.646.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU1F 0300

LƯỠI CƯA FREUD LU1F 0300

Giá bán:

1.075.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 3600

LƯỠI CƯA FREUD LU2A 3600

Giá bán:

2.918.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LI16M BA3

LƯỠI CƯA FREUD LI16M BA3

Giá bán:

1.096.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LI16M BB3

LƯỠI CƯA FREUD LI16M BB3

Giá bán:

1.096.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0400

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0400

Giá bán:

837.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0500

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0500

Giá bán:

742.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2B 1001A

LƯỠI CƯA FREUD LU2B 1001A

Giá bán:

1.002.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0600

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0600

Giá bán:

900.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0100

LƯỠI CƯA FREUD LU2C 0100

Giá bán:

751.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0700

LƯỠI CƯA FREUD LU1H 0700

Giá bán:

796.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LI16M AA3

LƯỠI CƯA FREUD LI16M AA3

Giá bán:

1.096.000₫

LƯỠI CƯA FREUD LI16M AB3

LƯỠI CƯA FREUD LI16M AB3

Giá bán:

1.096.000₫

10.773633,106.574353